Platby jednotlivých mužstev NHL-Třebíč  2016/2017

  záloha za led 17 125,- Kč doplatek ledu 17 000,- Kč startovné 3500,- Kč
mužstvo datum částka datum částka datum částka
HC Ducks 15.11.2016 17 125,- 26.1.2017 17 000,- 18.10.2016 3500,-
Náměšť 29.11.2016 17 125,- 31.1.2017 17 000,- 22.10.2016 3500,-
DTJ Ivančice 15.11.2016 17 125,- 31.1.2017 17 000,- 30.10.2016 3500,-
HC Naloučany 29.11.2016 17 125,- 31.1.2017 17 000,- 7.10.2016 3500,-
Hellfish X X X X 30.10.2016 3000,-
Okříšky X X X X 31.10.2016 3000,-
Stařeč X X X X 27.10.2016 3000,-
Heřmanice X X X X 30.10.2016 3000,-

 

Každé Náměšťské mužstvo zaplatí do 30.11.2016 na účet 86-3574800297/0100 Službám města Náměště cca půlku nákladů soutěže 17 125,- Kč. Doplatek ve výši 17 000,- Kč bude uhrazen do 31.1.2017  Službám města Náměště

Startovné/Náměšť do soutěže ve výši 3 500,- Kč je splatné do 31.10.2016 hotově. Ze startovného bude zaplacena režie soutěže, vedení webu a ceny.

Startovné/Třebíč do soutěže ve výši 3000,- Kč je splatné do 31.10.2016 hotově. Ze startovného bude zaplacena režie soutěže, vedení webu a ceny.

Platba každému rozhodčímu je 300,- Kč za zápas, výplata bude řízena vedoucími mužstev nejlépe před zápasem.

Náklady na led  - 52 zápasů X 2625,-Kč/zápas = 136 500,- děleno 4 týmy = 34 125,- Kč

FOND NHL-Třebíč

 
Mužstvo Předpis platby předpis částky zaplaceno datum platby nezaplaceno
  převod z ročníku 2014/2015        
HC Kojoti nezajištění rozhodčího 300,- 0,-   300,-
HC Ducks Vyloučení 300,- 300,- 8.10.2016  
TJ Okříšky Vyloučení 300,- 300,- 11.3.2017  
Hellfish Vyloučení 300,- 300,- 6.12.2016  
TJ Okříšky Vyloučení 500,- 500,- 11.3.2017  
TJ Okříšky Vyloučení 500,- 500,- 11.3.2017  
Náměšť Vyloučení 300,-     300,-
Náměšť Vyloučení 300,-     300,-
Náměšť Vyloučení 300,-     300,-
HC Ducks Vyloučení 300,-     300,-
Náměšť Vyloučení 300,-     300,-
HC Ducks Vyloučení 300,- 300,- 6.3.2017  
           

 

Veškeré zaplacené pokuty za prohřešky v rozporu s pravidly NHL-Třebíč budou vedeny ve fondu NHL-Třebíč. Evidence jeho výše bude v odkazu platby mužstev. O použití částky může být rozhodnuto řídicí komisí soutěže, v krajních případech ředitelem soutěže nebo na schůzi vedoucích týmů před ročníkem 2016/2017, viz. pravidla.
V ročníku 2016/2017 bude z fondu zaplaceno : 
Dlužné částky z minulých ročníků musí být zaplaceny do 31.10.2016, po termínu splatnosti hraje mužstvo bez nároku na připsání získaných bodů do tabulky.