Schválená pravidla NHL-Třebíč 2017 - 2018

Pravidla  NHL-Třebíč  2017/2018

1. Přhlášky  a systém soutěže

    Všichni účastníci NHL-Třebíč pro ročník 2017/2018 podali řádnou přihlášku. Systém soutěže bude jednotabulkový přičemž účastníků bude 6. Základní část se odehraje 5 kolově. V play-off semifinále se střetne první tým se čtvrtým a druhý se třetím týmem. Vítězové postoupí do finále a střetnou se o celkového vítěze NHL-T 2017/2018. Pátému a šestému týmu končí po základní části sezóna. V play-off se hraje na dva vítězné zápasy přičemž zápas v play-off probíhá stejným systémem jako v základní části.

   

2. Pravidla soutěže

   Přestupky a fauly se trestají dle pravidel ČSLH, pokud není v pravidlech NHL-Třebíč uvedeno jinak. Zásadně platí, že se hraje podle nepsaných pravidel tzv. OLD BOYS, což se dá shrnout do několika vět: Maximální ohleduplnost na ledě i mimo něj , hraní pro radost všech účastníků, absolutní minimum nesportovního a hrubého chování.  Toto pravidlo je zcela klíčové pro hráče i rozhodčí. NHL-Třebíč není registrovanou soutěží typu krajského přeboru a je nutno tuto zásadu zcela jednoznačně dodržovat a respektovat.  Je dovoleno soupeře blokovat, hráč nemusí před protihráčem ustupovat, nechat ho volně projet, platí však přísný zákaz nárazů na mantinel, stromů, hry na tělo nehrajícího hráče s pukem, zákeřných a surových zákroků . Je povolena střela golfem. Mužstvo může hrát bez brankáře , v případě jeho zranění rozhodčí určí dobu nezbytně nutnou pro jeho ošetření ( maximálně 10 minut ) a poté buď brankář bude pokračovat ve hře  nebo ho vystřídá  jiný hráč. Minimální počet hráčů jednoho mužstva pro zahájení hry je 6+brankář. Time-out není v této soutěži povolen. Zakázané uvolnění se posuzuje podle pravidel hokeje 2013/2014. (bez hybridního zák. uvolnění, ale zákaz střídat) V polovině zápasu po uplynutí 5ti minutové přestávky si týmy prohodí strany tzn.mám svoji branku dál od střídačky. Doporučuji všem si přečíst pravidla LH.

   Všichni hrají na vlastní riziko.  Hráči mohou aktivně nastoupit do soutěže až po dovršení 18 let ( je zapsán na soupisce a čeká na splnění věkového limitu). Určující registrovanou soutěží pro případnou účast  ženy je mužská kategorie ( ženské soutěže tedy nerozhodují ).

    

3. Vklady mužstev

  

   Každé náměšťské mužstvo zaplatí do 30.11.2017 na Služby města Náměště cca 1/2 nákladů 12 500,- Kč na ledy základní části, účet 86-3574800297/0100 :  Čtrnáct dní po splatnosti bude mužstvo bez řádné úhrady vyloučeno z NHL-Třebíč.

Doplatek : 12 438,- Kč bude uhrazen do 31.1.2018 Službám města Náměště. Po termínu splatnosti za ledy hraje mužstvo bez nároku na připsání získaných bodů do tabulky, čtrnáct dní po splatnosti bude mužstvo bez řádné úhrady vyloučeno z NHLT

Startovné do soutěže : 3 500,- Kč je splatné do 31.10.2017  hotově. Ze startovného bude zaplacena režie soutěže, vedení webu a ceny.

   Mužstva Okříšek a Starče řeší platby za led s HST. Startovné do soutěže: 3500,- Kč je splatné do 31.10.2017 hotově.   Ze startovného bude zaplacena režie soutěže, vedení webu a ceny.

    

4. Rozpis zápasů

   Rozpis jednotlivých zápasů NHL-Třebíč bude k dispozici od 1.10.2017. Začátek souteže je od 9.10.2017. Začátek zápasu dle stanovený čas rozpisu + 5 min. Délka zápasu cca 2 x 40 min, druhý poločas až do úplného konce hracího času. V případě nerozhodného skóre zápasu 5 minut před skončením hracího času bude zápas ukončen, stejně tak jestliže některý tým vyrovná v průběhu posledních pěti minut utkání. Následuje série tří nájezdů pro každé mužstvo, případně následná rychlá smrt až do rozhodnutí. První tři exekutoři nájezdů z daného týmu musí být různí, další záleží na rozhodnutí týmu. Přestávka mezi poločasy max.5 min, v Třebíčí cca 15 min. dělá se tam úprava ledu ( doporučení pro rozhodčí :  upozornit na konci zápasu hráče na čas, případně na poslední střídání ). Čekací doba na soupeře je pět minut , poté bude zahájena hra. Změna rozpisu je možná pouze se souhlasem všech dotčených mužstev(pouze 1x za sezónu/tým) a po tomto odsouhlasení je nutno změnu nahlásit řediteli soutěže. Rozhodující je rozpis soutěže na tomto webu, kde budou vždy aktuálně zapracovány případné úpravy a změny.

   Rozhodování o zrušení zápasu z důvodu "vyšší moci " - rozhoduje vedoucí soutěže a kapitáni obou mužstev.  Pokud bude nevyhovující plocha a bude odehrána min. polovina zápasu, platí stávající výsledek. Jinak náhradní termín.

    

 5. Výbava hráčů

    Každý hráč hraje zcela na vlastní riziko, povinné je nošení hokejové helmy, hokejových rukavic. Ostatní hokejové individuální chrániče k omezení zranění v souladu s pravidly hokeje jsou doporučeny!  Bez povinné výbavy nesmí rozhodčí hráče pustit do hry. V případě zranění bude v kabině rozhodčích(Náměšť) k dispozici lékárnička. Každé mužstvo musí být vybaveno dvěma sadami dresů s odlišnými čísly jednotlivých hráčů,  jedna sada může být nahrazena tzv. dresy rozlišovacími nebo obrátit dresy. V případě podobných barev dresů aktuálních soupeřů má domácí, to je první napsané mužstvo právo volby, druhý tým se přizpůsobí kontrastní sadou. Kapitán musí být zřetelně označen. Hráč může nastoupit k zápasu s jiným číslem dresu než je uvedeno na soupisce avšak v zápise o utkání musí být uvedeno číslo se kterým hráč nastoupil v zápase a s vědomím rozhodčího příslušného zápasu.

  

  6. Soupisky

      Oficiální soupiska každého mužstva o max. počtu 26 hráčů včetně brankařů , podepsaná odpovědným vedoucím mužstva , bude odevzdána a zveřejněna na webu nejpozději 2 dny před zahájením soutěže.  Mužstva, která nenaplní maximální kvótu 26 zapsaných hráčů na soupisce, mohou v průběhu základní části sezóny avšak nejpozději do 28.2.2018 dopsat další hráče splňující ostatní pravidla startu v NHL-Třebíč avšak maximálně do kvóty 26 hráčů. Při naplnění soupisky může každý tým vyškrtnout maximálně jednoho hráče a nahradit ho jiným hráčem avšak vyškrtnutý hráč už nesmí nastoupit v dané sezóně za žádný tým NHLT. Na soupisce bude uvedeno číslo dresu hráče , příjmení , jméno , datum narození . Kopii budou muset mít mužstva u sebe na každé utkání pro případnou konfrontaci. Je povinností každého hráče na výzvu rozhodčího prokázat jasně svojí totožnost občanským či řidičským průkazem, případně cestovním pasem nebo jiným platným dokladem s fotografii. V případě, že hráč neprokáže svojí totožnost, výsledek bude mužstvu kontumován. Konfrontace může proběhnou maximálně u 3 hráčů mužstva po celý zápas do hvizdu rozhodčího ukončující utkání, na žádost týmu je rozhodčí povinen konfrontaci provést. Pokud hráč hraje na černo, bude zápas ukončen , pokud hráč hraje oprávněně , bude z druhého mužstva vyloučen hráč na 3 minuty.  Je povoleno si půjčovat brankáře v základní části po souhlasu všech stran se toho týkajících, v play-off musí schválit řídicí komise soutěže a to nadpolovičním počtem hlasů, při shodě počtů hlasů rozhodne ředitel soutěže. Brankář musí být, ale zapsán na jakékoliv soupisce týmů v NHL-Třebíč nebo NHL ,,B´´ divizi. V krajních a odkladu nenesoucích případech může rozhodnout ředitel soutěže. Doporučuji vedoucím týmů si půjčovat jiného gólmana opravdu v případech nouze(ne herní a postavením v tabulce) ostatní vedoucí týmů by už svolení dát příště nemuseli(postaveno na fair play jednání). Povinnost vedoucího týmu je zaslat řediteli soutěže zároveň s výsledkem utkání skutečnost, že byl zapůjčen brankář z jiného týmu, jeho jméno a z jakého je týmu.

   Na soupiskách bude dole uvedeno prohlášení : "Všichni hráči hrají na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní problémy či jakákoli zranění, k nímž dojde během zápasu, ať již z důvodu zásahu třetí osobou nebo jakýchkoli jiných příčin. Prohlašujeme, že všichni hráči nastoupivší za náš tým jsou řádně zapsáni na soupisce našeho mužstva v souladu s pravidly NHL-Třebíč.“

    - při zjištění neoprávněného startu hráče = kontumace zápasu a pokuta 5 000,- Kč pro mužstvo se splatností do  14 dnů od data prohřešku,při nezaplacení po datu splatnosti hraje tým bez nároku na body. Stejný trest bude udělen i při zjištění neoprávněného zapsání hráče na oficiální soupisku týmu. Mužstvo, které bude mít dvakrát kontumován zápas z důvodu neoprávněného startu hráče pokuta 10 000,- Kč se stejnou splatností. Při 3.prohřešku vyloučení týmu ze soutěže NHL-Třebíč (Náměšťská hokejová liga-Třebíč).

     6a. Soupisky

- na soupisce smí být uveden hráč až po 3letý pauze po ukončení hry v registrované soutěži úrovně 2.ligy a vyšší, až po 2roční pauze úrovně KP1. Až po 1roční pauze úrovně OP a KP2. Toto ustanovení se netýká hráčů, kteří už hráli předešlé ročníky NHL-Třebíč, byli na soupisce týmu a starších 40 let, kteří ukončí svoje působení v registrované soutěži a hráčů starších 45 let ukončících činnost úrovní 2.ligy a vyšší.

-  na soupisce smí být uveden hráč až po 3letý pauze po ukončení hry v registrované soutěži úrovně ELMD, LSD, ELSD,KLJ, LJ, ELJ. Hráči z KLD, LMD mohou nastoupit po dovršení 18-ti let ihned. Toto ustanovení pravidel se netýká hráčů, kteří hráli předešlé ročníky NHL-Třebíč nebo byli na soupisce týmu. Určující je v jaké soutěži daný hráč nastoupil naposledy.

- hráč zapsaný na soupisce mužstva  v souladu s pravidly NHL-Třebíč, který následně nastoupí v hokejové registrované soutěži , již nesmí hrát v dalším průběhu daného ročníku NHL-Třebíč. Další jeho starty v soutěži se řídí již výše zmíněnými pravidly.

7. Zápis o utkání

Každé mužstvo má za povinnost mít před každým svým utkáním vyplněný zápis kde bude uvedeno číslo dresu hráče v daném utkání, datum narození a jméno s příjmením. V zápise bude dále uvedeno: střelci gólů první asistence(pokud bude), vyloučení do konce utkání, případné jiné sporné situace v utkání a konečný výsledek. Za každý zápis odpovídá vedoucí týmů případně jiný člen týmu k tomu pověřený a je jenom na nich jestli zápis vyplňují v průběhu utkání nebo až po něm. Zápis se po utkání ponechá v Náměšti v kabině rozhodčích a v Třebíči na vrátnici.

 

8. Tresty

Vyloučení hráče - menší trest(2) tři minuty hrubého času, vyšší trest(5) - pět minut hrubého času, osobní trest(10) - deset minut hrubého času. Každý hráč je odpovědný za řádné uzavření dvířek z trestné lavice, v případě nedodržení pravidla mu bude uložen menší trest. Inzultace rozhodčího - kontumace zápasu a projednání případu DK(pravděpodobně vyloučení hráče z NHL-Třebíč do konce ročníku). Jakákoliv komunikace rozhodčího pouze s kapitány týmu a to pouze na vyzvání rozhodčího. Hráč , který bude vyloučen do konce utkání , nesmí nastoupit v příštím zápase NHL-Třebíč , pokud bude stejný hráč vyloučen podruhé stopka na 2 zápasy NHLT , pokud bude stejný hráč vyloučen třikrát nesmí hrát ve zbytku sezóny, případně dle rozhodnutí DK. V případě jeho startu , bude zápas kontumován ve prospěch soupeře. Vedoucí mužstva, ze kterého je hráč vyloučen, je povinen nahlásit potrestaného hráče do 24 hodin řediteli soutěže. Budu se snažit maximálně ochránit rozhodčí a rozhodčí budou instruováni o tom, aby udělovali větší tresty popř. tresty do konce utkání za řeči a urážky směrem k rozhodčím(není problém i několik hráčů za zápas poslat do šaten). Hráči jsou od toho aby hráli a ne říkali rozhodčím co mají pískat a jak mají pískat. I rozhodčí je člověk a má právo na chybu stejně jako hráč, který např. nepromění samostatný nájezd.

    

9. Fond NHL-Třebíč

   Veškeré zaplacené pokuty za prohřešky v rozporu s pravidly NHL-Třebíč ( neoprávněný start, nenastoupení do utkání), budou vedeny ve fondu NHL-Třebíč. Evidence jeho výše bude k nahlédnutí na webu NHL-Třebíč. Vybrané pokuty budou určeny na dresy pro rozhodčí, puky, ukazatele skóre, případně na charitativní činnost.

   

10. Body za výsledky utkání

 Vítěz zápasu v řádném čase získá tři body. Při nerozhodném výsledku utkání úspěšné mužstvo v nájezdech obdrží body dva a poražený jeden bod. Poražené mužstvo v řádném čase zůstane bez bodu.

   

11. Rozhodčí v základní části

  Rozhodčí bude obsazovat vedení soutěže. Utkání bude řízeno systémem dvou rozhodčích. Platba pro jednoho rozhodčího 300,- Kč/zápas. Utkání, které bude řídit pouze jeden rozhodčí, platba 500,-Kč/zápas tzn.každé mužstvo mu dá 250,- Kč. Výplata bude řízena vedoucími mužstev před zápasem!

    

12. Hlášení výsledků

     Příslušný vedoucí mužstva , sdělí výsledek zápasu, střelce branek a asistence u gólů jeho týmu do 24 hodin na email správce stránek  s.ladic@seznam.cz  nebo na tel.: 604881305 nutno podepsat se. Při shodě výsledku z obou stran účastníků zápasu bude výsledek oficiálně zapsán. Rovněž bude oznámeno jmenovitě vyloučení hráče do konce utkání, inzultace, vypůjčení brankářů z jiného týmu(jméno brankáře+tým), je možné na webu zveřejnit pod vysledek  i komentář k utkání a další údaje dle rozhodnutí.

    

13. Kriteria vyhodnocení výsledků tabulky základní části

1. celkový počet bodů
2. počet bodů ze vzájemných utkání (při větším množství soupeřů rozhoduje tzv. minitabulka)
3. skóre ze vzájemných utkání (při větším množství soupeřů rozhoduje tzv. minitabulka)
4. celkové skóre

5. větší počet vstřelených branek v celkovém skóre
6. menší počet obdržených branek v celkovém skóre

7. los

 

14. Play-off

   Play-off určí vítěze soutěže. Do play-off postoupí nejlepší 4 týmy. Play-off se bude hrát na dva vítězné zápasy. V play-off semifinále se utká 1.tým zákl. části proti 4.týmu a 2.tým proti 3.týmu, vítězové těchto střetnutí postoupí do finále play-off NHL-T. Hráč , který bude vyloučen dvakrát do konce utkání , nesmí nastoupit v příštím zápase play-off , pokud bude stejný hráč vyloučen třikrát , nesmí hrát ve zbytku sezóny. Úhradu za použití ledové plochy v příslušném zápase platí napůl hrající mužstva ihned po zápase.

    

15. Rozhodčí pro play-off

  Rozhodčí pro play-off budou delegováni vedením soutěže a před daným zápasem označeni, které mužstvo zastupují. Odměna pro rozhodčího je 350,- Kč , výplatu provádí vedoucí příslušných mužstev před zápasem.

    

 16. Ceny nejlepším

   První tři mužstva po ukončení play-off po rozhodujících zápasech obdrží medaile a vítěz putovní pohár.

      16a. Ceny nejlepším

Vítěz základní části obdrží pohár pro vítěze základní časti. Trofeje pro nejlepšího střelce a vítěze kanadského bodování obdrží hráč na konci základní části soutěže.

  Vítězi bude propůjčen  putovní pohár se zhotovenou jmenovkou týmu do dočasného držení, do konce kalendářního roku 2018. Poté bude do ukončení ročníku NHL-Třebíč 2018/2019  vystaven v bufetě ZS v Náměšti.

 

17. Disciplinární a řídící komise

Pro případ vážného porušování pravidel ledního hokeje nebo pravidel NHL-Třebíč je sestavena disciplinární a řídící komise. Předseda disciplinární komise je ředitel soutěže a další  členové jsou vedoucí jednotlivých mužstev. Disciplinární komise má následují pravomoci:                                                       

k hráčům NHL-Třebíč : pozastavení účasti , podmínečné vyloučení, vyloučení z NHL-Třebíč, případně jiné selským rozumem a v duchu amatérské soutěže řešení.

k mužstvům NHL-Třebíč: vyloučení z probíhajícího ročníku, vyloučení z následujících ročníků, finanční postih případně jiné selským rozumem a v duchu amatérské soutěže řešení.

Tým který se nedostaví k utkání uhradí ½ platby za led za dané utkání + zaplacení rozhodčích.

Všechny pokuty musí být uhrazeny do konce zákl. části dané sezóny, při provinění v play off musí být uhrazeny do konce play off.

   O využití (potrestání) jednotlivých trestů bude disciplinární komise vždy hlasovat a trest může použít pouze v případě, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina členů disciplinární komise. Rozhodnutí disciplinární komise je konečné, pro všechny účastníky NHL-Třebíč je závazné a není proti němu odvolání. Řediteli soutěže se vyhrazuje právo rozhodnout samostatně v neodkladných a nepřehledných záležitostech.

Složení disciplinární a řídící komise - Předseda: Sobotka    Členové: Křen(Okříšky), Ježek(Stařeč), Štěrba(Ivančice), Krátký(Náměšť), Sklenář(Naloučany), Nabytý(Ducks)